Przejdź do treści

Pliki do pobrania

Wnioski PFRON

bariery architektoniczne
bariery w komunikowaniu się i techniczne
turnusy rehabilitacyjne

sprzęt rehabilitacyjny
zaświadczenie lekarskie sprzęt rehabilitacyjny

przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
Sport kultura i rekreacja
tłumacz języka migowego


Aktywny Samorząd

Wnioski aktualne w roku 2019 

Moduł II

Moduł I

Część wspólna dla wszystkich obszarów w ramach Modułu I

 • Wniosek Moduł I
  • plik w formacie PDF – pobierz
  • plik w formacie programu MS Word  – pobierz
 • Oświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych
  • plik w formacie PDF – pobierz
  • plik w formacie programu MS Word – pobierz

Część dotycząca:

 1. Obszaru A Zadania nr 1
  • Wniosek (część dla danego zadania)
   • plik w formacie PDF – pobierz
   • plik w formacie programu MS Word  – pobierz
  • Zaświadczenie lekarskie
 2. Obszaru A Zadania nr 2 lub 3
  • Wniosek (część dla danego zadania)
   • plik w formacie PDF – pobierz
   • plik w formacie programu MS Word  – pobierz
 3. Obszaru A Zadania nr 4
  • Wniosek (część dla danego zadania)
   • plik w formacie PDF – pobierz
   • plik w formacie programu MS Word  – pobierz
  • Zaświadczenie lekarskie
 4. Obszaru B Zadania nr 1
  • Wniosek (część dla danego zadania)
   • plik w formacie PDF – pobierz
   • plik w formacie programu MS Word  – pobierz
  • Zaświadczenie lekarskie dla dysfunkcji narządu ruchu
  • Zaświadczenie lekarskie dla dysfunkcji narządu wzroku (zaświadczenie jest nie wymagane, gdy osoba niepełnosprawna, która ubiega się o pomoc ma orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności ze względu na narząd wzroku (przyczyna niepełnosprawności 0-4O)
 5. Obszaru B Zadania nr 2
  • Wniosek (część dla danego zadania)
   • plik w formacie PDF – pobierz
   • plik w formacie programu MS Word  – pobierz
 6. Obszaru B Zadania nr 3 lub 4
  • Wniosek (część dla danego zadania)
   • plik w formacie PDF – pobierz
   • plik w formacie programu MS Word  – pobierz
  • Zaświadczenie lekarskie dla dysfunkcji narządu wzroku (zaświadczenie jest nie wymagane, gdy osoba niepełnosprawna, która ubiega się o pomoc ma orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności ze względu na narząd wzroku (przyczyna niepełnosprawności 0-4O)
  • Zaświadczenie lekarskie dla dysfunkcji narządu słuchu (zaświadczenie jest nie wymagane, gdy osoba niepełnosprawna, która ubiega się o pomoc ma orzeczony umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności  ze względu na narząd słuchu (przyczyna niepełnosprawności 0-3L)
 7. Obszaru B Zadania nr 5
  • Wniosek (część dla danego zadania)
   • plik w formacie PDF – pobierz
   • plik w formacie programu MS Word – pobierz
 8. Obszaru C Zadania nr 1-wózki inwalidzkie o napędzie elektrycznym
  • Wniosek (część dla danego zadania)
   • plik w formacie PDF – pobierz
   • plik w formacie programu MS Word – pobierz
  • zaświadczenie lekarskie
 9. Obszaru C Zadania nr 2
  • Wniosek (część dla danego zadania)
   • plik w formacie PDF – pobierz
   • plik w formacie programu MS Word – pobierz
 10. Obszaru C Zadania nr 3 lub 4
  • Wniosek (część dla danego zadania)
   • plik w formacie PDF – pobierz
   • plik w formacie programu MS Word – pobierz
  • zaświadczenie lekarskie
  • kosztorys (aktualne wzory dostępne na stronie PFRON)
 11. Obszaru C Zadania nr 5
  • Wniosek (część dla danego zadania)
   • plik w formacie PDF – pobierz
   • plik w formacie programu MS Word – pobierz
  • zaświadczenie lekarskie
 12. Obszaru D
  • Wniosek (część dla danego zadania)
   • plik w formacie PDF – pobierz
   • plik w formacie programu MS Word  – pobierz

Wnioski w roku 2018 

Moduł II

Wniosek Moduł II
Informacja do wniosku


załączniki do wniosku:

oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 – zaświadczenie z uczelni/szkoły

 – zaświadczenie o zatrudnieniu (dotyczy osób, które są pracujące)


Moduł I

Wniosek

Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Obszar A Zadanie nr 1

Wniosek – specyfikacja przedmiotu wniosku 
Zaświadczenie lekarski

Obszar A Zadanie nr 2

Wniosek – specyfikacja przedmiotu wniosku 

Obszar B Zadanie nr 1 i 2

Wniosek – specyfikacja przedmiotu wniosku 

Zaświadczenie lekarskie – dotyczy osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruch
Zaświadczenie lekarskie – dotyczy osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu wzroku

Obszar C Zadanie nr 2

Wniosek – specyfikacja przedmiotu wniosku 

Obszar C Zadanie nr 3 i 4

Wniosek – specyfikacja przedmiotu wniosku 

Zaświadczenie lekarskie

Oferta (zadanie 3)

Oferta (zadanie 4)

aktywne formularze  
do wypełniania przez oferentów/wykonawców (oferta, specyfikacja/ kosztorys)

Obszar D

Wniosek – specyfikacja przedmiotu wniosku 


Piecza zastępcza

Wniosek o udzielenie pomocy na kontynuację nauki
Wniosek o udzielenie pomocy na usamodzielnienie
Wniosek o udzielenie pomocy na zagospodarowanie


Program 500 Plus

Wniosek o przyznania dodatku wychowawczego na dziecko/dzieci umieszczone w pieczy zastępczej


RZĄDOWY PROGRAM “DOBRY START” 300 dla ucznia

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA DOBRY START


Powiatowy Zespół ds Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności

Wniosek do ulg i uprawnień
Wniosek o wydanie karty parkingowej

Informacja dotycząca złożenia dokumentacji w celu uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności stopniu niepełnosprawności
Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej
Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności (po 16-tym roku życia)
Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności (do 16-ego roku życia)
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności
Pełnomocnictwo
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Osoby posiadające nowy dowód osobisty (bez adresu zameldowania) proszone są o uzupełnienie oświadczenia o miejscu pobytu (druk do pobrania poniżej).

Oświadczenie o miejscu pobytu stałego