Przejdź do treści

Pliki do pobrania

 

Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON -w ramach zadań realizowanych przez samorządy powiatowe (zadania ustawowe)

Wniosek o dofinasowanie do turnusu rehabilitacyjnego:

Wzory druków do złożenia wniosku w sposób tradycyjny

Złóż wniosek elektronicznie za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków przygotowanego przez PFRON


Wniosek o dofinasowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny (osoby indywidualne)

Złóż wniosek elektronicznie za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków przygotowanego przez PFRON


Wniosek o dofinasowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne lub środki pomocnicze

Wzory druków do złożenia wniosku w sposób tradycyjny

Złóż wniosek elektronicznie za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków przygotowanego przez PFRON


Wnioski w ramach  likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

bariery architektoniczne
bariery w komunikowaniu się i techniczne


Wnioski w ramach dofinansowania usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika

Pobierz druk wniosku

Wnioski w ramach dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

Pobierz druk wniosku

 


 

Piecza zastępcza

Wniosek o udzielenie pomocy na kontynuację nauki
Wniosek o udzielenie pomocy na usamodzielnienie
Wniosek o udzielenie pomocy na zagospodarowanie


 

Program 500 Plus

Wniosek o przyznania dodatku wychowawczego na dziecko/dzieci umieszczone w pieczy zastępczej


RZĄDOWY PROGRAM “DOBRY START” 300 dla ucznia

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA DOBRY START


 

Powiatowy Zespół ds Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności

Wniosek do ulg i uprawnień
Wniosek o wydanie karty parkingowej

Informacja dotycząca złożenia dokumentacji w celu uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności stopniu niepełnosprawności
Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej
Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności (po 16-tym roku życia)
Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności (do 16-ego roku życia)
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności
Pełnomocnictwo
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Skala Barthela – obowiązkowa dla osób, które nie są w stanie osobiście stawić się na komisji lekarskiej (wypełnia lekarz lub pielęgniarka)

Osoby posiadające nowy dowód osobisty (bez adresu zameldowania) proszone są o uzupełnienie oświadczenia o miejscu pobytu (druk do pobrania poniżej).

Oświadczenie o miejscu pobytu stałego

Archiwum

Rok 2020:

Programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

Wniosek w ramach modułu I –wniosek do pobrania

Wniosek w ramach modułu I –wniosek do pobrania

Wniosek w ramach modułu III –wniosek do pobrania  (nabór wniosków do 16.11.2020 r.)


Aktywny Samorząd

Wnioski aktualne w roku 2020

 Dotyczy Modułu II:

Wzór zaświadczenia ze szkoły/uczelni do rozliczenia dofinansowania