SOW

Kadra

Joanna Dubiel-Sowa

tel: 17 225 69 69
tel: 17 225 56 97
wew. 23

nr pokoju 4

przyjmuje strony w każdy wtorek od godz 13.00 do 15.00

tel: 17 225 69 69
wew. 21, 30
nr pokoju 8

Główny księgowy

tel: 17 225 69 69
wew. 22

nr pokoju 6

prowadzi sprawy finansowe jednostki

Inspektor ds kadr i płac

tel: 17 225 69 69
wew. 22

nr pokoju 6

prowadzi sprawy dotyczące kadr i płac, zamówień publicznych, obsługi informatycznej urzędu, kierowaniem do Środowiskowych domów samopomocy i ustalaniem odpłatności

Pracownik biurowy

tel: 17 225 69 69
wew. 31

nr pokoju 2
prowadzi sprawy umieszczeń w rodzinach zastępczych oraz wydawaniem decyzji o przyznawaniu środków dla w/w rodzin, umieszczeń w domach pomocy społecznej

Koordynatorzy ds rodzinnej pieczy zastępczej

tel: 17 225 69 69
wew. 32

nr pokoju 3
prowadzi sprawy udzielania pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z ustawy o pieczy zastępczej, wsparcie pełnoletnich wychowanków rodzinnych form pieczy zastępczej

Aspirant pracy socjalnej

tel: 17 225 69 69
tel: 17 225 80 28
wew. 24

nr pokoju 5
prowadzi sprawy przyznawania pomocy na kontynuacje nauki, usamodzielnienie, zagospodarowanie, Program Korekcyjno-Edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie

Pracownik socjalny

tel: 17 225 69 69
wew. 33

nr pokoju 8

prowadzi sprawy dofinansowania do barier architektonicznych, technicznych w komunikowaniu się, turnusów rehabilitacyjnych, usług tłumacza języka migowego i tłumacza przewodnika, sportu kultury i rekreacji oraz programu Aktywny Samorząd

Pracownik socjalny

tel: 17 225 69 69
wew. 34

nr pokoju 10

prowadzi sprawy dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego, środków pomocniczych, warsztatów terapii zajęciowej oraz Programu Aktywny Samorząd