SOW
Zdjęcie dłoni trzymających wyciętą z papieru rodzinę

Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie

w Łańcucie

Aktualności

Osoby z niepełnosprawnością w stopniu: znacznym, umiarkowanym lub lekkim mogą uzyskać wsparcie na naukę w szkole wyższej (studia I-go, II-go stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe, studia doktorskie, lub pobierają naukę w szkole policealnej lub kolegium)

Od 1 marca 2024 rozpoczyna się nabór wniosków w ramach programu „Aktywny samorząd”- moduł II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Nabór w ramach 1 cyklu naboru trwa do 31 marca 2024 roku (obejmuje on wnioski w ramach roku akademickiego/ szkolnego 2023/2024). Pomoc…

Informacja dotycząca orzeczeń o stopniu niepełnosprawności

Szanowni Państwo Przewodniczący.Z dniem 30 grudnia 2023 roku weszła w życie ustawa z dnia 19 grudnia 2023 r.o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeńo niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2023 r.poz. 2768), zawierająca regulacje normujące zasady przedłużenia ważności orzeczeńo niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu…