SOW

Do pobrania

Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON -w ramach zadań realizowanych przez samorządy powiatowe (zadania ustawowe)

Wnioski o dofinansowanie w ramach rehabilitacji społecznej

  • na turnus rehabilitacyjny
  • zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
  • zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny
  • likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

można składać elektronicznie za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków przygotowanego przez PFRON:

Wzory druków do złożenia wniosku w sposób tradycyjny

Pliki do pobrania „Aktywny samorząd” – edycja 2024

Wnioski w ramach Programu „Aktywny samorząd” można składać:

Program „Aktywny samorząd” jest finansowany ze środków PFRON