SOW

Tłumacz języka migowego i przewodnik

Usługi tłumacza

Dofinansowanie usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika dla osób niepełnosprawnych

Osoba niepełnosprawna może wnioskować o dofinansowanie usług tłumacza, jeżeli uzasadnione jest to potrzebami wynikającymi z jej niepełnosprawności-dotyczy osób głuchoniemych i głuchoniewidomych. Wniosek można złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie w dowolnym czasie. Powiat ma obowiązek rozpatrzyć wniosek niezwłocznie – nie dłużej niż w terminie 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Wysokość dofinansowania usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika nie może być wyższa niż 2% przeciętnego wynagrodzenia za godzinę jej świadczenia.

Do pobrania