Przejdź do treści

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie 32 godzin zajęć dogoterapii dla wychowanków pieczy zastępczej w wieku od 2 do 18 roku życia uczestniczących w projekcie pn. „Wsparcie rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu łańcuckiego”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie w/w zadania.

Posted in Zamówienia do 30000 euro, and Zamówienia publiczne

          ZAMAWIAJĄCY: Powiat…

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie 32 godzin zajęć arteterapii dla wychowanków pieczy zastępczej w wieku od 2 do 18 roku życia uczestniczących w projekcie pn. „Wsparcie rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu łańcuckiego”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie w/w zadania.

Posted in Zamówienia do 30000 euro, and Zamówienia publiczne

ZAMAWIAJĄCY: Powiat Łańcucki…

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie 99 godzin zajęć z zakresu poradnictwa pedagogicznego dla wychowanków pieczy zastępczej w wieku od 7 do 15 roku życia uczestniczących w projekcie pn. „Wsparcie rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu łańcuckiego”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie w/w zadania.

Posted in Zamówienia do 30000 euro, and Zamówienia publiczne

  ZAMAWIAJĄCY: Powiat…

Strona główna Ogłoszenia Przygotowanie, przeprowadzenie i organizacja usług szkoleniowych i usług doradczych w projekcie „Wsparcie rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu łańcuckiego” Przygotowanie, przeprowadzenie i organizacja usług szkoleniowych i usług doradczych w projekcie „Wsparcie rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu łańcuckiego”

Posted in Zamówienia do 30000 euro, and Zamówienia publiczne

 Opis przedmiotu zamówienia…