SOW

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Starosta Łańcucki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą:  Zorganizowanie treningów mieszkaniowych  w mieszkaniu chronionym treningowym  dla osób z niepełnosprawnością intelektualną na  terenie Powiatu Łańcuckiego w 2023 r.