SOW

Ogłoszenie naboru na członków komisji konkursowej

Starosta Łańcucki ogłasza nabór na członków komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego z zakresu działań na rzecz pomocy społecznej – zorganizowanie treningów mieszkaniowych w mieszkaniu chronionym treningowym dla osób z niepełnosprawnością intelektualną  na terenie Powiatu Łańcuckiego w 2023 r.