SOW

Od 1 marca do 31 marca można składać wnioski w ramach programu Aktywny samorząd moduł II – Pomoc w uzyskaniu wykształcania na poziomie wyższym

Od 1 marca 2023 rozpoczyna się nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”- moduł II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Nabór w ramach 1 cyklu naboru trwa do 31 marca 2023 roku (obejmuje wnioski w ramach roku akademickiego/szkolnego 2022/2023).

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym obejmuje koszt opłaty za naukę (czesne) lub opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego (w przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich). Dla uczniów szkół policealnych i studentów przewidziany jest także dodatek na pokrycie innych kosztów kształcenia.

O pomoc może ubiegać się osoba niepełnosprawna (ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności), która pobiera naukę w:

  • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia trzeciego stopnia, studia podyplomowe)
  • szkole policealnej
  • kolegium

lub

  • przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi

Szczegółowe informacje na temat programu można znaleźć w zakładce: Programy Aktywny samorząd – 2023 lub na stronach PFRON w dokumencie pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2023 roku. Dokument stanowi załącznik do uchwały nr 14/2023 Zarządu PFRON z dnia 2 lutego 2023 roku – otwórz stronę z dokumentem.

Wnioski można składać:


Pilotażowy program „Aktywny samorząd” finansowany
jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych