Przejdź do treści

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartym konkursie ofert na rok 2013

Posted in Archiwum, and rok 2012

Zarządzenie Nr 8/2012

z dnia 4 grudnia 2012 r.
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie

  w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartym konkursie ofert na rok 2013

Na podstawie art.15 ust 2d ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 156) oraz § 14 Uchwały Nr XII/74/2011 Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 7 grudnia 2011 w sprawie uchwalenia,,Programu współpracy Powiatu Łańcuckiego na lata 2012-2015 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ogłosić nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na rok 2013.

§ 2.

Ogłoszenie o naborze stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia opublikować:

 

  1. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie,
  2. na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie- www.pcpr-lancut.pl w zakładce Ogłoszenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ogłoszenie

Formularz zgłoszeniowy

 

 

Dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Łańcucie

mgr Joanna Dubiel-Sowa

PCPR Łańcut

Drukuj