Przejdź do treści

Wyniki przetargu nieograniczonego „Świadczenie usług szkoleniowych dla 18 osób w ramach projektu Program aktywizacji społecznej w powiecie łańcuckim”

Posted in Zamówienia powyżej 30000 euro, and Zamówienia publiczne

Logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Logo Europejskiego Funduszu Społecznego

PCPR-ZFA.272.2.2013                                                                                                          Łańcut 29.07.2013 r.

 

 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŁAŃCUCIE

ul. Piłsudskiego 70/5 2, 37-100 Łańcut

KOMISJA PRZETARGOWA

informuje, że w przetargu nieograniczonym

na „Świadczenie usług szkoleniowych dla 18 osób w ramach projektu

Program aktywizacji społecznej w powiecie łańcuckim

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. Nr 19, poz. 177 z 2004 r. z późn. zm.)

została wybrana oferta firmy

„Instytut Badawczo-Szkoleniowy”

ul. Artyleryjska 3K

10-165 Olsztyn

z ceną w wysokości 32.090,00 PLN z Vat

Ofertę uznano za najkorzystniejszą w oparciu o kryteria oceny ofert (kryterium cena 45 %, doświadczenie wykonawcy na rzecz osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej i/lub niepełnosprawnych 30%, potencjał kadrowy 25%)

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Numer

oferty

NAZWA

CENA

w punktach

(wartość kryterium 45%)

doświadczenie wykonawcy na rzecz osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej i/lub niepełnosprawnych

w punktach

(wartość kryterium 30%)

Potencjał kadrowy

w punktach (wartość kryterium 25%)

Suma punktów poszczególnych kryteriów

1

B-Consulting

B. Gebarowski

Al. J. Piłsudskiego 31/106

35-074 Rzeszów

28,69

19,31

10,71

58,71

2

Stanisław Augustyn

EDU-IT Augustyn, Niedbała, Pieprzycki sp. j.

Ul. Hetmańska 120

35-078 Rzeszów

45,00

15,53

25,00

85,53

3

BMM Sp. z o.o. 35-105 Rzeszów

ul. Przemysłowa 4a

40,77

14,27

7,14

62,18

4

„Instytut Badawczo-Szkoleniowy”

ul. Artyleryjska 3K

10-165 Olsztyn

38,80

30,00

17,86

86,66

Wyniki POKL 2013

Termin po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta to 05.08.2013 r.

Dziękuję za wzięcie udziału w postępowaniu.

                                       Z poważaniem

                                                                                        Dyrektor

                                                                                                         Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

                                                                                                                             w Łańcucie

                                                                                                                        Joanna Dubiel – Sowa

PCPR Łańcut
Drukuj