Przejdź do treści

Wyniki przetargu na przewóz osób do Środowiskowego Domu Samopomocy w Łańcucie

Posted in Zamówienia powyżej 30000 euro, and Zamówienia publiczne

PCPR 3421/04/09

Wg rozdzielnika

 

dot. postępowania o przewóz osób do Środowiskowego Domu Samopomocy w Łańcucie

 

Informuję, że w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.) została wybrana oferta Usługi Przewozowo – Turystyczne Stanisław Surmacz, z siedzibą: 37 – 100 Łańcut, Wysoka 324a z ceną w wysokości 1,48 zł/ km z VAT. Oferta ww. firmy spełnia wszystkie wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz przewiduje najniższą cenę wykonania zamówienia (kryterium cena – 100 %).

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Numer oferty NAZWA CENA Liczba pkt w kryterium cena 100 %
2 Usługi Przewozowo – Turystyczne

Stanisław Surmacz,

37 – 100 Łańcut, Wysoka 324a

36 556,00

(1,48 zł/km)

100

 

Numer oferty NAZWA CENA Liczba pkt w kryterium cena 100 %
1 Usługi Transportowe „TRANS-BUS” Przewóz Towarów i Osób

Giec Artur

39 – 320 Przecław, Kiełków 116

34 580,00

(1,40 zł/km)

odrzucona

  

Oferta nie jest zgodna ze specyfikacją dot. Rozdz. I ust. I pkt 3 siwz:

W przypadku, gdyby Wykonawca, jako załącznik do oferty, dołączał kopie jakiegoś dokumentu powyższa kopia winna być potwierdzona przez niego albo jego upoważnionego przedstawiciela.

 

Kserokopie dokumentów nie zostały potwierdzone za zgodność z oryginałem.

 

Dziękuję za wzięcie udziału w postępowaniu.

Z poważaniem

 

                                                                                                                                           DYREKTOR

                                                                                                                       Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

                                                                                                                                           w Łańcucie

                                                                                                                                   mgr Joanna Dubiel-Sowa

PCPR Łańcut

Drukuj