Przejdź do treści

Wyniki przetargu na dowóz uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy w Rakszawie

Posted in Zamówienia powyżej 30000 euro, and Zamówienia publiczne

ZAMAWIAJĄCY:  

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Piłsudskiego 70/5, 37-100 Łańcut

 

KOMISJA PRZETARGOWA

informuje, że przetarg nieograniczony

 

Przetarg nieograniczony na dowóz uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy w Rakszawie

 

zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. Nr 19, poz. 177 z 2004 r. z późn. zm.)

 

ZOSTAŁ UNIEWAŻNIONY

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 Łańcut, 25.02.2009 r.

 

Zbiorcze zestawienie ofert

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena *
1. Usługi Transportowe „TRANS-BUS” Przewóz Towarów i Osób Giec Artur 39 – 320 Przecław, Kiełków 116 1,40/km
2. Prywatny Przewóz Osób Zdzisław Kwoszcz, Rakszawa 1437, 37-111 Rakszawa 1,50/km
3. Usługi Transportowo – Turystyczne Witold Nawojski, 37 – 100 Łańcut, Sonina 493c 1,38/km

PCPR Łańcut

Drukuj