Przejdź do treści

Wyniki przetargu na dowóz osób do Środowiskowego Domu Samopomocy w Rakszawie

Posted in Zamówienia powyżej 30000 euro, and Zamówienia publiczne

SDSL.3421.02.2014

Łańcut 18.02.2014

Wg rozdzielnika

 

dot. postępowania o przewóz osób do Środowiskowego Domu Samopomocy w Rakszawie

 

Informuję, że w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.) została wybrana oferta Prywatny Przewóz Osób Zdzisław Kwoszcz 37 – 111 Rakszawa 1437z ceną w wysokości 28 5000,00 zł brutto  (1,20 zł/km z VAT). Oferta ww. firmy spełnia wszystkie wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz przewiduje najniższą cenę wykonania zamówienia (kryterium cena – 100 %).

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Numer

oferty

NAZWA

CENA

Liczba pkt

w kryterium

cena 100 %

1

Prywatny Przewóz Osób, Maria Dyrda

37-110 Żołynia,

Bikówka  43 a

38 000,00

1,60 zł/km

75,00

2

Usługi Transportowe prze4wóz Osób i Ładunków Sławomir Bujak

36 – 106 Trzęsówka 12

51 775,00

2,18 zł/km

55,05

3

Prywatny Przewóz Osób Zdzisław Kwoszcz

37 – 111 Rakszawa 1437

28 500,00

1,20 zł/km

100,00

 

Termin po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta to 01.03.2014 r.

Dziękuję za wzięcie udziału w postępowaniu.

                                                                          Z poważaniem

                                                                                                                       Dyrektor

                                                                                                  Środowiskowego Domu Samopomocy

                                                                                                     w Łańcucie z Filia w Rakszawie

                                                                                                       Jeannette Naściszewska

PCPR Łańcut
Drukuj