Przejdź do treści

Wyniki przetargu na dowóz osób do Środowiskowego Domu Samopomocy w Rakszawie

Posted in Zamówienia powyżej 30000 euro, and Zamówienia publiczne

PCPR  3421/4/2012                                                                                                                                                   Łańcut 18.09.2012

 

Wg rozdzielnika

 

dot. postępowania o przewóz osób do Środowiskowego Domu Samopomocy w Rakszawie

 

Informuję, że w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.) została wybrana oferta Prywatny Przewóz Osób Zdzisław Kwoszcz Rakszawa 1437, 37 – 111 Rakszawa z ceną w wysokości 13572 zł brutto (1,30 zł/ km z VAT). Oferta ww. firmy spełnia wszystkie wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz przewiduje najniższą cenę wykonania zamówienia (kryterium cena – 100 %).

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

Numer

oferty

NAZWA CENA Liczba pkt

w kryterium

cena 100 %

1 Prywatny Przewóz Osób Zdzisław Kwoszcz,

Rakszawa 1437,

37-111 Rakszawa

13 572,00 zł brutto (1,30 zł/ km) 100
2 Prywatny Przewóz Osób

Maria Dyrda

Bikówka 43 A

37 – 110 Żołynia

16 704,00 zł brutto

(1,60 zł/km)

81

 

 

Termin po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta to 26.09.2012 r.

Dziękuję za wzięcie udziału w postępowaniu.

Z poważaniem

 

 

PCPR Łańcut

Drukuj