Przejdź do treści

Wyniki przetargu na dowóz osób do Środowiskowego Domu Samopomocy w Rakszawie

Posted in Zamówienia powyżej 30000 euro, and Zamówienia publiczne

SDSL–3421.02.2013

 Łańcut 19.02.2013

Wg rozdzielnika

 

dot. postępowania o przewóz osób do Środowiskowego Domu Samopomocy w Rakszawie

 

Informuję, że w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.) została wybrana oferta Prywatny Przewóz Osób Maria Dyrda Bikówka 43 A 37 – 110 Żołynia z ceną w wysokości 47788,20 zł brutto (1,39 zł/ km z VAT). Oferta ww. firmy spełnia wszystkie wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz przewiduje najniższą cenę wykonania zamówienia (kryterium cena – 100 %).

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

Numer

oferty

NAZWA CENA Liczba pkt

w kryterium

cena 100 %

2 Prywatny Przewóz Osób

Maria Dyrda

Bikówka 43 A

37 – 110 Żołynia

47788,20 zł brutto (1,39 zł/ km) 100

 

Jednocześnie na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) odrzucam ofertę – Prywatny Przewóz Osób Zdzisław Kwoszcz, Rakszawa 1437, 37-111 Rakszawa oferta niezgodna ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

 

1 37- Prywatny Przewóz Osób Zdzisław Kwoszcz,

Rakszawa 1437, 111 Rakszawa

49851,00,00 zł brutto odrzucona

 

Termin po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta to 01.03.2013 r.

Dziękuję za wzięcie udziału w postępowaniu.

                                                                          Z poważaniem  

                                                                                                                         Dyrektor

                                                                      Środowiskowego Domu Samopomocy

                                                                           w Łańcucie z Filią w Rakszawie

                                                                            mgr Jeannette Naściszewska

 

Otrzymują:

  1. Prywatny Przewóz Osób Zdzisław Kwoszcz, Rakszawa 1437, 37-111 Rakszawa
  2. Prywatny Przewóz Osób Maria Dyrda Bikówka 43 A 37 – 110 Żołynia

PCPR Łańcut

Drukuj