Przejdź do treści

Wyniki przetargu na dowóz osób do Środowiskowego Domu Samopomocy w Łańcucie

Posted in Zamówienia powyżej 30000 euro, and Zamówienia publiczne

SDSL.3421.01.2014

 Łańcut 18.02.2014

Wg rozdzielnika

 

dot. postępowania o przewóz osób do Środowiskowego Domu Samopomocy w Łańcucie

 

Informuję, że w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.) została wybrana oferta Prywatny Przewóz Osób, Maria Dyrda 37-110 Żołynia, Bikówka  43 a z ceną w wysokości 39 744,00 zł brutto  (1,80 zł/km z VAT). Oferta ww. firmy spełnia wszystkie wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz przewiduje najniższą cenę wykonania zamówienia (kryterium cena – 100 %).

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Numer

oferty

NAZWA

CENA

Liczba pkt

w kryterium

cena 100 %

1

Przewóz Osób „Expres-Bus” J. Balawejder

ul. Sokoła 3

37 – 100 Łańcut

4 8576,00

2,20 zł/km

81,82

2

Prywatny Przewóz Osób, Maria Dyrda

37-110 Żołynia,

Bikówka  43 a

39 744,00

1,80 zł/km

100,00

3

Usługi Transportowe prze4wóz Osób i Ładunków Sławomir Bujak

36 – 106 Trzęsówka 12

50 342,40

2,28 zł/km

78,95

4

Prywatny Przewóz Osób Zdzisław Kwoszcz

37 – 111 Rakszawa 1437

50 784,00

2,30 zł/km

78,26

 

Termin po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta to 01.03.2014 r.

Dziękuję za wzięcie udziału w postępowaniu.

                                                                          Z poważaniem  

                                                                                                  Dyrektor

                                                                              Środowiskowego Domu Samopomocy

                                                                                  w Łańcucie z Filią w Rakszawie

                                                                                    Jeannette Naściszewska

PCPR Łańcut
Drukuj