Przejdź do treści

Wyniki przetargu na dowóz osób do Środowiskowego Domu Samopomocy w Łańcucie

Posted in Zamówienia powyżej 30000 euro, and Zamówienia publiczne

Wg rozdzielnika

 dot. postępowania o przewóz osób do Środowiskowego Domu Samopomocy w Łańcucie

 

Informuję, że w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.) została wybrana oferta Usługi Transportowo – Turystyczne Witold Nawojski. Sonina 493 c, 37 – 100 Łańcut z ceną w wysokości 39720,80 zł brutto (1,73 zł/ km z VAT). Zgodnie  z art. 93 pkt. 4 Zamawiający zwiększył kwotę którąś zamierza przeznaczyć na wykonanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty. Oferta ww. firmy spełnia wszystkie wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz przewiduje najniższą cenę wykonania zamówienia (kryterium cena – 100 %).

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

Numer

oferty

NAZWA CENA Liczba pkt

w kryterium

cena 100 %

2 Usługi Transportowo – Turystyczne Witold Nawojski. Sonina 493 c, 37 – 100 Łańcut 39720,80 zł brutto (1,73 zł/ km) 100
3 Przewóz Osób „Expres – Bus”

Józef Balawejder

ul. Sokoła 3

37 – 100 Łańcut

42476,09

(1,85 zł/km)

94

 

Numer

oferty

NAZWA CENA Liczba pkt

w kryterium

cena 100 %

1 Veolia Transport Sp. z o.o.

Oddział w Łańcucie

ul Sikorskiego 2

37 – 100 Łańcut

66124,80

(2,88 zł/km)

odrzucona

 

Oferta nie jest zgodna ze specyfikacją dot. Rozdz. I ust. VIII pkt 7 i pkt  9 siwz:

Oferta nie zawiera wykazu wykonanych usług oraz wykazu potrzebnych narzedzi.

Termin po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta to 4.01.2012 r.

Dziękuję za wzięcie udziału w postępowaniu.

Z poważaniem

 

PCPR Łańcut

Drukuj