Przejdź do treści

Wyniki przetargu na dowóz osób do Środowiskowego Domu Samopomocy w Łańcucie

Posted in Zamówienia powyżej 30000 euro, and Zamówienia publiczne

PCPR  3421/3/2012                                                                                                                                            Łańcut 24.09.2012

 

Wg rozdzielnika

 dot. postępowania o przewóz osób do Środowiskowego Domu Samopomocy w Łańcucie

 

Informuję, że w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.) została wybrana oferta Licencjonowany Przewóz Osób Arkadiusz Bar 37 – 100 Łańcut Wysoka 34 z ceną w wysokości 13920,00 zł brutto (1,50 zł/ km z VAT). Oferta ww. firmy spełnia wszystkie wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz przewiduje najniższą cenę wykonania zamówienia (kryterium cena – 100 %).

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

Numer

oferty

NAZWA CENA Liczba pkt

w kryterium

cena 100 %

1 Licencjonowany Przewóz Osób Arkadiusz Bar            

37 – 100 Łańcut Wysoka 34

13920,00

(1,50 zł/km)

100

 

Numer

oferty

NAZWA CENA Liczba pkt

w kryterium

cena 100 %

2 Usługi Transportowo – Turystyczne Witold Nawojski.

Sonina 493 c,

37 – 100 Łańcut

19859,20

(2,14 zł/km)

odrzucona

 

Oferta nie jest zgodna ze specyfikacją dot. Rozdz. I ust. VIII pkt 3, 4, 7, 9 siwz:

 

Oferta nie zawiera potwierdzenia wykonanych zamówień, kopi9 dowodów rejestracyjnych pojazdów którymi dysponuje składający ofertę. Zaświadczenia z ZUS i Urzędu skarbowego nie są aktualne.

 

Termin po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta to 02.10.2012 r.

Dziękuję za wzięcie udziału w postępowaniu.

                                                                          Z poważaniem  

                                                                          Dyrektor Powiatowego

                                                                          Centrum Pomocy Rodzinie

                                                                           mgr Joanna Dubiel-Sowa

PCPR Łańcut

Drukuj