Przejdź do treści

Wyniki przetargu na dowóz osób do Środowiskowego Domu Samopomocy w Łańcucie

Posted in Zamówienia powyżej 30000 euro, and Zamówienia publiczne

SDSL-3421.01.2013                                                                                                                                                      Łańcut 21.02.2013

 

Wg rozdzielnika

 

dot. postępowania o przewóz osób do Środowiskowego Domu Samopomocy w Łańcucie

 

Informuję, że w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.) została wybrana oferta Licencjonowany Przewóz Osób Arkadiusz Bar 37–100 Łańcut Wysoka 34 z ceną w wysokości 45333,60 brutto (1,68 zł/km  z VAT). Oferta ww. firmy spełnia wszystkie wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz przewiduje najniższą cenę wykonania zamówienia (kryterium cena – 100 %).

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

Numer

oferty

NAZWA CENA Liczba pkt

w kryterium

cena 100 %

1 Veolia Transport Sp. z o.o.

Oddział w Łańcucie

ul Sikorskiego 2

37 – 100 Łańcut

75385,80

(2,79 zł/km)

60
2 Licencjonowany Przewóz Osób Arkadiusz Bar            

37 – 100 Łańcut Wysoka 34

45333,60,00

(1,68 zł/km)

100

 

Termin po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta to 03.03.2013 r.

Dziękuję za wzięcie udziału w postępowaniu.

                                                                                                                     Z poważaniem  

                                                                                                                                                                 Dyrektor

                                                                                                        Środowiskowego Domu Samopomocy

                                                                                                           w Łańcucie z Filią w Rakszawie

                                                                                                             mgr Jeannette Naściszewska

 

 

PCPR Łańcut

Drukuj