Przejdź do treści

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2014 roku

Posted in Archiwum, and rok 2013

DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POIMOCY RODZINIE W ŁAŃCUCIE

 

Działając na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U z 2010 r. Nr 234, poz. 1536),                                                                     § 14 pkt  7-16 Uchwały Nr XIII/74/2011 Rady Powiat Łańcuckiego z dnia  7 grudnia 2011 r. w sprawie: uchwalenia,,Programu współpracy Powiatu Łańcuckiego na 2012-2015 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” oraz Uchwały Nr 168/2012 Zarządu Powiatu Łańcuckiego z dnia 25 października  2012 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie do przeprowadzania konkursu ofert na realizacje zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej

Ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2014 roku;

Na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2014 roku wpłynęła jedna oferta.

Sprawdzenia oferty dokonała komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego  Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie Nr 9/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej ds. rozpatrzenia i wyboru ofert złożonych na  otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej oraz przyjęcia regulaminu prac komisji.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie w dniu 17 grudnia  2013 roku postanowił przyznać dotację w wysokości 191.000.00 na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2014 r. na zadanie prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dla fundacji Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II,, Wzrastanie” z siedzibą w Łopuszce Małej.

Członkowie komisji konkursowej:

  1. Joanna Dubiel-Sowa
  2. Magdalena Szadkowska
  3. Paweł Duliban
PCPR Łańcut
Drukuj