Przejdź do treści

Wyniki Konkursu – INFORMACJA O WYBORZE PARTNERA

Posted in Konkursy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie informuje, że do pełnienia funkcji partnera przy realizacji projektu planowanego do złożenia w ramach naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w procedurze konkursowej* Nr konkursu RPPK.08.04.00-IP.01-18-006/16 ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ul. płk. L. Lisa-Kuli 20 35-025 Rzeszów w ramach, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna DZIAŁANIE 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej zostało wybrane Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej im. Św. Józefa Sebastiana Pelczara biskupa, ul.Z. Krasińskiego 24 37-700 Przemyśl.

Wyniki Konkursu dotyczącego wyboru partnera

Drukuj