Przejdź do treści

Unieważnienie przetargu na „Świadczenie usług szkoleniowych dla 18 osób w ramach projektu Program aktywizacji społecznej w powiecie łańcuckim”

Posted in Zamówienia powyżej 30000 euro, and Zamówienia publiczne

Logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Logo Europejskiego Funduszu Społecznego

PCPR-ZFA.272.1.2013                                                                Łańcut 12.07.2013 r.

 

ZAMAWIAJĄCY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie,

ul. Piłsudskiego 70/5, 37-100 Łańcut

tel./fax: 017 225 69 69,

www.pcpr-lancut.pl

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGĘ:

 

„Świadczenie usług szkoleniowych dla 18 osób w ramach projektu

Program aktywizacji społecznej w powiecie łańcuckim

 

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług szkoleniowych dla 18 osób w ramach projektu Program aktywizacji społecznej w powiecie łańcuckim”, ponieważ w wyniku oczywistej omyłki nastąpiła rozbieżność w wykazie oświadczeń i dokumentów, jakie wykonawcy mają dostarczyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postepowaniu, pomiędzy zapisami specyfikacji a ogłoszeniem w o udzieleniu zamówienia opublikowanym w PZP, a tym samym postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

 

Unieważnienie          

Łańcut, 12 lipca 2013 r.

                                                                                                                              Dyrektor

                                                                                                         Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

                                                                                                                             w Łańcucie

                                                                                                                        Joanna Dubiel – Sowa

PCPR Łańcut
Drukuj