Przejdź do treści

Trwa nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł I

Posted in Aktywny Samorząd, nowa, and Rok 2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie informuje, iż trawa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” Moduł I.

W ramach powyższego programu można uzyskać pomoc w dofinansowań w zakresie:

  • uzyskaniu prawa jazdy (dotyczy osób niepełnosprawnych z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu ruchu lub słuchu w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego)
  • dostosowanie posiadanego samochodu do potrzeb osoby niepełnosprawnej (dla osób z dysfunkcją ruchu i słuchu)
  • zakupu sprzętu elektronicznego (dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją wzroku, słuchu (w stopniu niepełnosprawności: znacznym lub umiarkowanym oraz dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością do 16 r. ż.), dysfunkcji obu kończyn górnych w stopniu znacznym lub
  • dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością do 16 r. ż.)
  • szkoleń w zakresie obsługi nabytego sprzętu w ramach programu
  • utrzymania sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu
  • zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym bądź oprzyrządowania elektrycznego do wózka inwalidzkiego ręcznego,
  • utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • pomoc z zakupie protezy kończyn, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania oraz utrzymanie sprawności teinowej takich protez.
  • pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w przedszkolu lub żłobku).

Szczegółowe informacje można znaleźć w zakładce: Programy > Aktywny samorząd – 2020 (Przejdź do informacji) lub na stronach PFRON (przejdź do informacji)

Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW.    

Wnioski można składać:

Zgodnie z preferencjami PFRON wnioskodawcy, którzy złożą wniosek za pośrednictwem platformy SOW w ocenie merytorycznej uzyskają 10 pkt.

Szczegółowe informacje można uzyskać w:

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie
37-100 Łańcut, ul Piłsudskiego 70/5
tel. 17 225 69 69


Pilotażowy program „Aktywny samorząd” finansowany
jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

logo PFRON
Drukuj