Przejdź do treści

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie kosztów nauki dla niepełnosprawnych uczniów w szkołach policealnych oraz studiach wyższych

Posted in Aktywny Samorząd, Komunikaty, and Programy PFRON

Od 1 września 2021 rozpoczął się nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”- moduł II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Nabór w ramach 2 cyklu naboru trwa do 10 października 2021 r.

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym obejmuje koszt opłaty za naukę (czesne) lub opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego (w przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich). Dla uczniów szkół policealnych i studentów przewidziany jest także dodatek na pokrycie innych kosztów kształcenia.

O pomoc może ubiegać się osoba niepełnosprawna (ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności), która pobiera naukę w:

  • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia trzeciego stopnia, studia podyplomowe)
  • szkole policealnej
  • kolegium

lub

  • przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi

Szczegółowe informacje na temat programu można znaleźć w zakładce: Programy Aktywny samorząd – 2021 (Przejdź do informacji) lub na stronach PFRON (przejdź do informacji) w dokumencie pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2021 roku. Dokument stanowi załącznik do uchwały nr 2/2021 Zarządu PFRON z dnia 11 stycznia 2021 roku i (pobierz informację).

Wnioski można składać:


Pilotażowy program „Aktywny samorząd” finansowany
jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

logo PFRON
Drukuj