Przejdź do treści

„SZKOLENIE Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W RAMACH PROJEKTU: NIE DAJ SIĘ WYPALIC JAK FENIKS”

Posted in Komunikaty, and Ogłoszenia

W dniach 3, 4 i 5 grudnia 2018r. na terenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie odbył się cykl szkoleń dla członków zespołów interdyscyplinarnych z Powiatu Łańcuckiego. Szkolenie poprowadzili Pan Daniel Mróz oraz Pani Joanna Sokołowska-Jachyra z Fundacji na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy FENIKS w związku z realizacją projektu; „Nie daj się wypalić jak FENIKS – przeprowadzenie profesjonalnych szkoleń dla członków 12 Zespołów Interdyscyplinarnych z terenu 4 powiatów woj. podkarpackiego”. Szkolenie było współfinansowane z budżetu Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki społecznej w Rzeszowie.

Tematyka szkolenia obejmowała:

  • prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w tym obowiązki przedstawicieli oświaty w zakresie procedury Niebieskie Karty
  • współpraca w zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych przedstawicieli oświaty i innych instytucji
  • profilaktyka przemocy w rodzinie, zasady prowadzenia oddziaływań uprzedzających wystąpienie zjawiska przemocy w rodzinie
  • zjawisko przemocy w rodzinie oraz sytuacja emocjonalna osób doznających przemocy, zachowania osób stosujących przemoc i możliwość pomocy
  • etapy pracy z osobami doznającymi przemocy i stosującymi przemoc w rodzinie
  • przemoc wobec dziecka
  • przemoc wobec osób starszych i niepełnosprawnych.
Drukuj