Przejdź do treści

Szkolenie pn. ,,Rola i funkcje systemu pieczy zastępczej”

Posted in Komunikaty, Ogłoszenia, and Wydarzenia bieżące

W dniu 30 listopada br. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie odbyło się szkolenie pn. ,,Rola i funkcje systemu pieczy zastępczej”. Przeprowadzili je państwo Bożena i Henryk Rospondowie z Katolickiego Centrum Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej w Krośnie. Uczestniczyły w nim rodziny zastępcze z terenu powiatu łańcuckiego. W trakcie szkolenia poruszone zostały zagadnienia dotyczące współpracy osób i instytucji na rzecz dobra dziecka i rodziny. Przypomniano także obowiązki rodzin zastępczych wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Omówiono ponadto rolę koordynatorów jako tych, którzy na co dzień wspierają rodziny zastępcze. Analizie poddano również współpracę rodzin zastępczych z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Corocznie organizowane szkolenia skierowane do rodziców zastępczych mają przyczynić się do podniesienia ich kompetencji wychowawczych. Umożliwiają im również zapoznanie się ze zmianami przepisów prawnych regulujących istnienie i funkcjonowanie rodzin zastępczych. Są też okazją do spotkania i integracji tychże rodzin.

Drukuj