Przejdź do treści

Rusza nabór wniosków w ramach programu „Aktywny samorząd” Moduł I

Posted in Aktywny Samorząd, Ogłoszenia, rok 2019, and Wydarzenia bieżące

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż od dnia 1 kwietnia 2019 r. rusza nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” moduł I –likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową. Nabór wniosków w ramach modułu I trwa do 31 sierpnia 2019 r.

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Moduł I
programu obejmuje następujące zadania:

 1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
  1. Zadanie nr: 1 i 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
  2. Zadanie nr: 2 i 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy
 2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
  • Zadania nr: 1, 3 i 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania;
  • Zadanie nr: 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;
  • Zadanie nr: 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego;
 3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
  • Zadanie nr: 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym;
  • Zadanie nr: 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne;
  • Zadanie nr: 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne;
  • Zadanie nr: 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego;

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Szczegółowe
informacje dotyczące zakresu udzielanej pomocy oraz adresatów programu  można uzyskać na stronie internetowej pod
adresem http://pcpr-lancut.pl/aktywny-samorzad-2019/aktywny-samorzad-2019/ lub w siedzibie realizatora.

Wnioski można pobrać w siedzibie Realizatora
lub ze strony internetowej http://pcpr-lancut.pl/do-pobrania/.

Składać wnioski można w siedzibie  Realizatora (pok. nr 8) lub przesłać listownie na  poniższy adres Realizatora.

Realizator programu:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie

           adres:   37-100 Łańcut

                        ul.
Piłsudskiego 70/5

                tel.   17 225 69 69             e-mail:            pcprwlancut@poczta.onet.pl

Drukuj