Przejdź do treści

Regionalny Konkurs Grantowy

Posted in Archiwum, and rok 2009

fundacja

Informacja o Regionalnym Konkursie Grantowym 

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu „Równać Szanse 2009” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

O dotacje do 7 000 zł na projekty rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 stycznia 2010 r. i trwające nie dłużej niż do 30 czerwca 2010 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych, które chcą założyć organizację pozarządową, z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców.

Celem projektów realizowanych w ramach Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży w wieku 13-19 lat z małych miejscowości.

 Termin składania wniosków upływa 10 października 2009 r.

Informacje o konkursie znajdują się na stronie: www.rownacszanse.pl

 

PCPR Łańcut

Drukuj