Przejdź do treści

Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI

Logo Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Logo Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 

Podsumowanie „Programu aktywizacji społecznej w Powiecie Łańcuckim”
realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie.

Od 2008 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie realizowało projekt pn. „Program aktywizacji społecznej w Powiecie Łańcuckim” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. PCPR w Łańcucie pozyskało na realizację projektu środki finansowe w wysokości: 849.764,13 zł.
W trakcie trwania projektu skorzystało z niego 171 osób w tym 91 mężczyzn i 80 kobiet. 113 osób pochodziło z terenów wiejskich, a 58 z miasta.
W ramach realizacji projektu beneficjenci zostali objęci następującymi formami wsparcia:

 • spotkania grupowe z doradca zawodowym,
 • spotkanie indywidualne z doradcą zawodowym,
 • trening umiejętności i kompetencji społecznych,
 • turnusy rehabilitacyjne,
 • kursy zawodowe
 • konsultacje psychologiczne oraz porady doradcy zawodowego

W kursach zawodowych ramach projektu udział wzięło 52 beneficjentów. 117 osób skierowanych zostało na turnus rehabilitacyjny, 4 osoby zostały skierowane na staż.
Środki na realizację zadań w 89,5% wartości projektu pochodziły z Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR na ten cel pozyskało w latach 2008- 2015 849.764,13 z PO KL Poddziałanie 7.1.2. Powiat Łańcucki dofinansował projekt kwotą 101.475,82 zł w tym 91.575,82 zł to środki pochodzące z PFRON przeznaczone na zadania powiatu.


 

Uniewaznienie zapytania ofertowego umieszczonego w bazie konkurencyjności pod numerem 0001250

 

Wejdź i zapoznaj się z wersją tekstową dokumentu


Logo Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Logo Europejskiego Funduszu Społecznego

ZAMAWIAJĄCY:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie

 1. Piłsudskiego 70/5, 37-100 Łańcut

 

Łańcut, 10.03.2015r.

…PCPR712…./…3…./….2015

(nr teczki/ nr sprawy/ rok)

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

dot. Świadczenia usług szkoleniowych dla 15 osób w ramach projektu

Program aktywizacji społecznej w Powiecie Łańcuckim

Zwracam się z zapytaniem o przedstawienie oferty na:

Świadczenia usług szkoleniowych dla 15 osób w ramach projektu

Program aktywizacji społecznej w Powiecie Łańcuckim (opis).

Ofertę należy złożyć w terminie do 24 marca 2015r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Łańcucie.

Oferta musi zawierać określenie ceny brutto, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji, kosztów eksploatacji, parametrów technicznych, terminu płatności, innych warunków realizacji zamówienia itp.*

 

*zakreślić właściwe

Joanna Dubiel-Sowa

______________________________

(podpis kierownika zamawiającego)

 

W załączeniu

Tresć oferty

Ogłoszenie baza konkurencyjności

 


Logo Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Logo Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie

zaprasza chętnych do udziału w projekcie systemowym

„Program aktywizacji społecznej w Powiecie Łańcuckim”

w roku 2015

 

 1. Uczestnikami projektu mogą zostać osoby:
 • mieszkające na terenie Powiatu Łańcuckiego
 • bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, zagrożone wykluczeniem społecznym
 • w wieku aktywności zawodowej
 • korzystające ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.
 1. W ramach projektu realizowane będą następujące formy wsparcia:
 • przeprowadzenie treningu kompetencji i umiejętności społecznych, którego celem jest wsparcie mobilności na rynku pracy, pozwalające na przezwyciężenie indywidualnych barier w poszukiwaniu zatrudnienia oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu
 • wsparcie działań na rzecz integracji społecznej i aktywizacji zawodowej osób
  z niepełnosprawnością poprzez sfinansowanie turnusu rehabilitacyjnego
 • doradztwo zawodowe, umożliwiające podnoszenie kluczowych kompetencji
  o charakterze zawodowym lub zdobywanie nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych.

 

Proces rekrutacji rozpocznie się w dniu 1 listopada 2014 r. i potrwa do zamknięcia listy.

 

Zarówno w procesie rekrutacji, jak i w trakcie realizacji projektu zachowana będzie zasada równości szans kobiet i mężczyzn.

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt:

 

Biuro Projektu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

 1. Piłsudskiego 70/5, 37-100 Łańcut

tel./fax. 17 225 69 69, tel. 17 225 80 28
www.pcpr-lancut.pl

e-mail: pcprwlancut@poczta.onet.pl

projekt.pcprlancut@interia.pl

Osoba do kontaktu:

Magdalena Szadkowska

 

Projekt „Program aktywizacji społecznej w Powiecie Łańcuckim”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


PCPR w Łańcucie zaprasza do udziału w projekcie systemowym Projekt aktywizacji społecznej w Powiecie Łańcuckie w roku 2014

wejdź i zapoznaj się z wersją tekstową plakatu rekrutacyjnego


05.12.2012

Logo Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Logo Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie

ZAPRASZA CHĘTNYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM

           „Program aktywizacji społecznej w Powiecie Łańcuckim”

w roku 2013

 

Uczestnikami projektu mogą zostać osoby:

 • zameldowane na terenie Powiatu Łańcuckiego,
 • bezrobotne/ nieaktywne zawodowo zagrożone wykluczeniem społecznym,
 • w wieku aktywności zawodowej (15-64 lat),
 • korzystające ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.

 

Uczestnicy projektu zostaną objęci następującymi działaniami:

 • sfinansowanie zawodowych kursów, szkoleń mających na celu podwyższenie kompetencji i umiejętności na rynku pracy oraz zwiększenie szans na zatrudnienie,
 • przeprowadzenie warsztatów kompetencji i umiejętności społecznych, których celem jest wsparcie mobilności na rynku pracy pozwalające na przezwyciężenie indywidualnych barier w poszukiwaniu zatrudnienia oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu,
 • wsparcie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez skierowanie i sfinansowanie turnusu rehabilitacyjnego,
 • doradztwo zawodowe umożliwiające podnoszenie kluczowych kompetencji
  o charakterze zawodowym lub zdobywanie nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych.

 

 PROCES REKRUTACJI ROZPOCZNIE SIĘ W DNIU 10 grudnia 2012R. i  potrwa do zamknięcia listy uczestników oraz listy rezerwowej

 

W procesie rekrutacji i w trakcie realizacji projektu będzie zachowana zasada równości szans kobiet i mężczyzn.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt:

Biuro Projektu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

 1. Piłsudskiego 70/5, 37-100 Łańcut

te: 17 225 80 28,
         www.pcpr-lancut.pl      

e-mail: pcprwlancut@poczta.onet.pl

         projekt.pcprlancut@interia.pl

Osoba do kontaktu:

Koordynator projektu Magdalena Szadkowska


2011-11-10

Logo Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Logo Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie

zaprasza chętnych do udziału w projekcie systemowym

„Program aktywizacji społecznej w Powiecie Łańcuckim”

w roku 2012

Uczestnicy projektu muszą spełniać następujące warunki:

 1. posiadać zameldowanie na terenie Powiatu Łańcuckiego,
 2.  być osobą bezrobotną lub nieaktywną zawodowo lub zatrudnioną,
 3. być osobą w wieku aktywności zawodowej tj. kobiety w wieku od 18-60 lat, mężczyźni od 18-65 lat,
 4. zagrożoną wykluczeniem społecznym, korzystającą ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej.

 

Uczestnicy projektu zostaną objęci następującymi działaniami:

 1. sfinansowanie zawodowych kursów, szkoleń mających na celu podwyższenie kompetencji i umiejętności na rynku pracy oraz zwiększenie szans na zatrudnienie,
 2. przeprowadzenie warsztatów kompetencji i umiejętności społecznych, których celem jest wsparcie mobilności na rynku pracy pozwalające na przezwyciężenie indywidualnych barier w poszukiwaniu zatrudnienia oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu,
 3. wsparcie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez skierowanie i sfinansowanie turnusu rehabilitacyjnego,
 4. konsultacje psychologiczne,
 5. doradztwo zawodowe,
 6. zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i kursy.

Proces rekrutacji rozpocznie się w dniu 30 listopada 2011 r. i potrwa do zamknięcia listy.

 W procesie rekrutacji i w trakcie realizacji projektu będzie zachowana zasada równości szans kobiet i mężczyzn.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt:

Pobierz formularz rekrutacyjny
Pobierz ankietę rekrutacyjną

Biuro Projektu:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

 1. Piłsudskiego 70/5, 37-100 Łańcut

tel./fax. 17 225 80 28,
www.pcpr-lancut.pl     

e-mail: pcprwlancut@poczta.onet.pl

projekt.pcprlancut@interia.pl

Osoba do kontaktu:

Magdalena Szadkowska


Logo Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Logo Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie

ZAPRASZA CHĘTNYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM

           „Program aktywizacji społecznej w Powiecie Łańcuckim”

w roku 2011

 

Uczestnicy projektu muszą spełniać następujące warunki:

 1. posiadać zameldowanie na terenie Powiatu Łańcuckiego,
 2. być osobą bezrobotną, nieaktywną zawodowo lub zatrudnioną,
 3. być osobą w wieku aktywności zawodowej tj. kobiety w wieku od 18-60 lat, mężczyźni od 18-65 lat,
 4. zagrożoną wykluczeniem społecznym, korzystającą ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej.

 

Uczestnicy projektu zostaną objęci następującymi działaniami:

 1. sfinansowanie zawodowych kursów, szkoleń mających na celu podwyższenie kompetencji i umiejętności na rynku pracy oraz zwiększenie szans na zatrudnienie,
 2. przeprowadzenie warsztatów kompetencji i umiejętności społecznych, których celem jest wsparcie mobilności na rynku pracy pozwalające na przezwyciężenie indywidualnych barier w poszukiwaniu zatrudnienia oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu,
 3. wsparcie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez skierowanie i sfinansowanie turnusu rehabilitacyjnego,
 4. konsultacje psychologiczne,
 5. doradztwo zawodowe,
 6. zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i kursy.

           PROCES REKRUTACJI ROZPOCZNIE SIĘ W DNIU 30 LISTOPADA 2010 R.

 W procesie rekrutacji i w trakcie realizacji projektu będzie zachowana zasada równości szans kobiet i mężczyzn.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o pilny kontakt:

Pobierz formularz rekrutacyjny
Pobierz ankietę rekrutacyjną

 

Biuro Projektu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

 1. Piłsudskiego 70/5, 37-100 Łańcut

tel./fax. 17 225 80 28,
www.pcpr-lancut.pl    

e-mail: pcprwlancut@poczta.onet.pl

projekt.pcprlancut@interia.pl

Osoba do kontaktu:

Magdalena Szadkowska


 

2009-11-24

Logo Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Logo Europejskiego Funduszu Społecznego

Logo Powiatu Łańcuckiego

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie

ZAPRASZA CHĘTNYCH DO UDZIAŁU

W PROJEKCIE SYSTEMOWYM

„Program aktywizacji społecznej w Powiecie Łańcuckim”

w roku 2010    

 

Uczestnicy projektu muszą spełniać następujące warunki:

 • posiadać zameldowanie na terenie Powiatu Łańcuckiego,
 • być osobą bezrobotną, nieaktywną zawodowo lub zatrudnioną,
 • być osobą w wieku aktywności zawodowej tj. kobiety w wieku od 18-60 lat, mężczyźni od 18-65 lat,
 • zagrożoną wykluczeniem społecznym, korzystającą ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej.

 

Uczestnicy projektu zostaną objęci następującymi działaniami:

 • sfinansowanie zawodowych kursów, szkoleń mających na celu podwyższenie kompetencji i umiejętności na rynku pracy oraz zwiększenie szans na zatrudnienie,
 • przeprowadzenie warsztatów kompetencji i umiejętności społecznych, których celem jest wsparcie mobilności na rynku pracy pozwalające na przezwyciężenie indywidualnych barier w poszukiwaniu zatrudnienia oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu,                                        
 • wsparcie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez skierowanie i sfinansowanie turnusu rehabilitacyjnego,
 • konsultacje psychologiczne,
 • doradztwo zawodowe,
 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i kursy.

 

 W ramach projektu planowane są następujące kursy zawodowe:

 • kosmetyczka + stylizacja paznokci
 • pracownik ochrony
 • opiekunka dziecięca i osoby starszej
 • magazynier z obsługą wózków jezdniowych
 • kurs komputerowy
 • operator koparko-ładowarki
 • ABC przedsiębiorczości
 • inny wskazany przez minimum 5 uczestników projektu

 

PROCES REKRUTACJI ROZPOCZNIE SIĘ W DNIU 30 LISTOPADA 2009 R.

 

W procesie rekrutacji i w trakcie realizacji projektu będzie zachowana zasada równości szans kobiet i mężczyzn.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o pilny kontakt:

Biuro Projektu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

 1. Piłsudskiego 70/5, 37-100 Łańcut

tel./fax. 17 225 80 28,
                 www.pcpr-lancut.pl      

e-mail: pcprwlancut@poczta.onet.pl 

projekt.pcprlancut@interia.pl

Osoba do kontaktu:

Magdalena Szadkowska

Pobierz formularz rekrutacyjny
Pobierz ankietę rekrutacyjna


 

OGŁOSZENIE O NABORZE DO UCZESTNICTWA

W PROJEKCIE SYSTEMOWYM

W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie ogłasza nabór uczestników do projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Uczestnicy projektu muszą spełniać następujące warunki:

 • Głównym celem projektu jest:

Aktywizacja zawodowa oraz integracja społeczna osób dotkniętych problemem bezrobocia oraz wykluczenia społecznego.

Ważnym elementem wsparcia w ramach projektu jest eliminowanie różnego rodzaju barier, na jakie napotykają się osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, bezrobociem, borykające się z problemem dyskryminacji na rynku pracy.

 Uczestnicy projektu zostaną objęci następującymi działaniami:

Wszystkie osoby zakwalifikowane do wzięcia udziału w projekcie zostaną objęte trzema instrumentami aktywnej integracji i pracą socjalną mającą na celu pomoc oraz wsparcie w realizacji wybranych instrumentów oraz integracji społecznej.

Wszystkich zainteresowanych podjęciem działań mających na celu ich aktywizację prosimy o pilny kontakt:

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Piłsudskiego 70/5

37-100 Łańcut

Osoba do kontaktu:

Magdalena Szadkowska

Tel: 17 225 80 28

 


 

O G Ł O S Z E N I E

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie informuje, iż podjęło realizację projektu systemowego „Program aktywizacji społecznej w Powiecie Łańcuckim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do:
1) osób bezrobotnych, poszukujących pracy lub nie pozostających w zatrudnieniu będących w wieku aktywności zawodowej i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, w szczególności należących do jednej z poniższych grup:
– osób niepełnosprawnych,
– osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze,
– uchodźców, osób z pobytem tolerowanym, osób nie będących obywatelami polskimi posiadających prawo do osiedlenia się lub zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE, mających trudności z integracją zawodową i społeczna.
2) otoczenie osób wykluczonych społecznie, przez co rozumie się osoby mieszkające we wspólnym gospodarstwie domowym, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej oraz osoby zamieszkujące lub zatrudnione w środowisku osób wykluczonych społecznie.

Głównym celem projektu jest:
Aktywizacja zawodowa oraz integracja społeczna osób dotkniętych problemem bezrobocia oraz wykluczenia społecznego. Ważnym elementem wsparcia w ramach projektu jest eliminowanie różnego rodzaju barier, na jakie napotykają się osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, bezrobociem, borykające się z problemem dyskryminacji na rynku pracy poprzez instrumenty aktywnej integracji: zawodowej, edukacyjnej, społecznej i zdrowotnej.W bieżącym roku w ramach projektu działaniami zostaną objęte osoby niepełnosprawne, osoby opuszczające placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz rodziny zastępcze. Celem projektu jest poprawa społecznego i zawodowego funkcjonowania tych osób. Jak również zwiększenie ich aktywności zawodowej, życiowej i zaradności osobistej oraz umiejętności poruszania się na rynku pracy poprzez wykorzystanie instrumentów aktywnej integracji.

Uczestnicy projektu zostaną objęci następującymi działaniami:
– sfinansowanie zawodowych kursów, szkoleń mających na celu podwyższenie kompetencji i umiejętności na rynku pracy oraz zwiększenie szans na zatrudnienie,
– przeprowadzenie warsztatów kompetencji społecznych, których celem jest wsparcie mobilności na rynku pracy pozwalające na przezwyciężenie indywidualnych barier w poszukiwaniu zatrudnienia oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu,
– wsparcie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez skierowanie i sfinansowanie turnusów rehabilitacyjnych.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt
pod nr tel: 017 225 8028
lub e-mail: pcprwlancut@poczta.onet.pl,
a także w godzinach od 8:00 do 16:00 (poniedziałek) oraz
od 7:00 do 15:00 (od wtorku do piątku)
zapraszamy do swojej siedziby przy ul. Piłsudskiego 70/5, 37-100 Łańcut.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie