Przejdź do treści

Program Korekcyjno-Edukacyjny

pke

wejdź i zapoznaj się z wersją tekstową informacji o programie

PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY DLA SPRAWCÓW PRZEMOCY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie realizuje program korekcyjno-edukacyjny dla osób stołujących przemoc „Rodzina bez przemocy”.

Program korekcyjno-edukacyjny skierowany jest do różnych grup sprawców przemocy, dotyczy w szczególności:

 • osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, odbywających karę pozbawiania wolności w zakładach karnych,
 • osób, które w związku ze stosowaniem przemocy w rodzinie zostały zobowiązane do uczestnictwa w programie,
 • osób będących sprawcami przemocy w rodzinie, które uczestniczą w terapii uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, prowadzonej w zakładach opieki zdrowotnej,
 • innych osób, których uczestnictwo wynika z ich osobistej decyzji podejmowanej w związku z kontaktem z instytucjami i organizacjami zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Program korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie stanowi integralną część całego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Głównym celem programu jest powstrzymanie sprawców i zakończenie przemocy w rodzinie.

Działania korekcyjno-edukacyjne mają na celu:

 • uświadomienie sprawcy czym jest przemoc,
 • powstrzymanie osoby stosującej przemoc w rodzinie w dalszym stosowaniu przemocy,
 • rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie,
 • ształtowanie umiejętności w zakresie wychowania dzieci bez używania przemocy,
 • uznania przez osobę stosującą przemoc w rodzinie faktu stosowania przemocy,
 • zdobycia i podniesienia wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy w rodzinie,
 • uzyskanie przez sprawcę świadomości własnych zachowań przemocowych wobec bliskich,
 • nabycie przez sprawcę umiejętności służących rozwiązywaniu konfliktów, sporów w rodzinie bez agresji,
 • nabycie przez sprawcę umiejętności konstruktywnego wyrażania uczuć.

Formy realizacji programu

 • Terapia indywidualna i grupowa.
 • Grupy wsparcia.
 • Konsultacje indywidualne i rodzinne

OSOBY ZAINTERESOWANE UDZIAŁEM W PROGRAMIE SERDECZNIE ZAPRASZAMY!