Przejdź do treści

Procedury postepowania z osobami bezdomnymi wymagajacymi pomocy

Posted in Archiwum, and rok 2009

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie ul. Piłsudskiego 70/5 zorganizowało 16 listopada 2009 r. zebranie koordynujące pracę wszystkich instytucji, których celem jest udzielanie pomocy dla osób potrzebujących wsparcia w okresie zimowym. Na zebraniu przedstawiciele miejskiego i gminnych ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu łańcuckiego, Domu Pomocy Społecznej, Komendy Powiatowej Policji, Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Pogotowia Ratunkowego z Centrum Medycznego w Łańcucie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, a także prowadzącego w mieście przy ul. Ottona z Pilczy 2, kuchnię i łaźnię Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta, omówili m.in. bieżącą sytuację oraz zaktualizowali procedury postępowania z osobami wymagającymi pomocy w okresie zimowym. Aktualne procedury oraz wykaz schronisk i noclegowni przyjmujących osoby bezdomne w sezonie zimowym 2009\2010, został opracowany i podany do publicznej wiadomości. Proszę pobrać plik tutaj.

Joanna Dubiel-Sowa – Dyrektor PCPR w Łańcucie

 

PCPR Łańcut
Drukuj