Przejdź do treści

PFRON przywraca dofinansowania na wózki o napędzie elektrycznym w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” (Moduł I obszar C zadanie nr 1).

Posted in Aktywny Samorząd, Bez kategorii, Komunikaty, nowa, Ogłoszenia, rok 2019, and Wydarzenia bieżące

Wznowienie dofinansowań do zakupu wózka elektrycznego to
ponowne rozszerzenie oferty Funduszu skierowanej do osób, które doświadczają
trudności w samodzielnym przemieszczaniu się. Niwelowanie barier wynikających
z ograniczonej mobilności jest kluczowe dla podejmowania aktywności
zawodowej i społecznej przez osoby niepełnosprawne.

O pomoc mogą się ubiegać osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności, a w przypadku dzieci i młodzieży – osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Pomoc jest przeznaczona dla osób z dysfunkcjami uniemożliwiającymi samodzielne poruszanie się za pomocą ręcznego wózka inwalidzkiego. Osoby w
wieku emerytalnym mogą uzyskać wsparcie w programie, gdy
są zatrudnione.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 10.000 zł, a minimalny udział własny w zakupie Wnioskodawcy wynosi 10% ceny brutto wózka

Wniosek należy złożyć do dnia 31 sierpnia 2019 roku. Po tym terminie można także złożyć wniosek, ale wraz z podaniem o przywrócenie terminu na złożenie wniosku.

Druki do pobrania:

  • wniosek o dofinansowanie [pobierz]
  • załącznik do wniosku – oświadczenie o dochodach [pobierz]
  • zaświadczeni lekarskie [pobierz] (zaświadczenie lekarskie musi być wystawione przez lekarza specjalistę)

Drukuj