Przejdź do treści

Konferencja promocyjna – Program aktywizacji społecznej w Powiecie Łańcuckim.

Posted in Archiwum, and rok 2008

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie pozyskało w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu systemowego pod nazwą: „Program aktywizacji społecznej w Powiecie Łańcuckim”. W dniu 29 sierpnia 2008 roku w Bursie Szkolnej w Łańcucie konferencją promującą rozpoczęła się realizacja tego projektu, którego szczegółowe kryteria można otrzymać w siedzibie PCPR w Łańcucie przy ul. Piłsudskiego 70/5, informacje są też dostępne na plakatach, ulotkach oraz na stronie www.pcpr-lancut.pl

     Uczestnikami konferencji byli m.in.: samorządowcy, pracownicy miejskiego i gminnych ośrodków pomocy społecznej, przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu powiatu łańcuckiego w szczególności z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Białobrzegach, a także pracownicy Środowiskowych Domów Samopomocy w Łańcucie i Rakszawie.

     Tematem pierwszej prelekcji wygłoszonej przez Barbarę Bomba – pracownika Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie były zagadnienia związane z podziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. Omówiła ona założenia oraz zasady realizacji programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze szczególnym uwzględnieniem Priorytetu VII obejmującego promocję integracji społecznej. Celem tego programu jest zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom wykluczonym społecznie.

     Wystąpienie Marka Kuźniara – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łańcucie dotyczyło problematyki bezrobocia występującego w Powiecie Łańcuckim, którego stopa wynosi 13 proc., co daje 4200 zarejestrowanych osób. Charakterystyczna jest duża rotacja wśród bezrobotnych. W ciągu 7 miesięcy br. wyrejestrowano 3565 osób z ewidencji, ale też zarejestrowano 3200 nowych bezrobotnych. Jednak tylko 426 zarejestrowanych ma prawo do zasiłku. Duża część bezrobotnych zalicza się do grupy zagrożonej wykluczeniem społecznym, która nie będzie w stanie podjąć żadnej pracy, bo wybrała dla siebie taki sposób życia. W bieżącym roku Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie skutecznie pośredniczył przy zawarciu 670 umów o pracę oraz skierował na staże do pracodawców 287 absolwentów. Jednak wciąż poszukiwani są doświadczeni księgowi, budowlańcy, blacharze czy tokarze.

     W kolejnym wystąpieniu problem wykluczenia społecznego, jego definicję, przyczyny oraz metody eliminacji tego zjawiska przedstawiła Ewa Naróg – pracownik socjalny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie.

     Ostatnią część spotkania stanowiła prezentacja aktualnej realizacji projektu wraz z odpowiedziami na pytania uczestników konferencji skierowane do Zespołu Zarządzającego Projektem pracowników PCPR Magdaleny Szadkowskiej, Pawła Dulibana i Barbary Sander. Konferencja była okazją do rozdania uczestnikom plakatów i ulotek informacyjnych w celu dalszej promocji projektu w swoich środowiskach.

Joanna Dubiel-Sowa
Dyrektor PCPR w Łańcucie

PCPR Łańcut
Drukuj