Przejdź do treści

Kadra

Dyrektor
Joanna Dubiel-Sowa
tel: 17 225 69 69
tel: 17 225 56 97
wew. 23
nr pokoju 4
przyjmuje strony w każdy wtorek od god 13.00 do 15.00


Wydział Finansowo-Księgowy Kadr i Płac
główny księgowy
tel: 17 225 69 69
wew. 22
nr pokoju 6
prowadzi sprawy finansowe jednostki

inspektor ds kadr i płac
tel: 17 225 69 69
wew. 22
nr pokoju 6
prowadzi sprawy dotyczące kadr i płac, zamówień publicznych, obsługi informatycznej urzędu, kierowaniem do Środowiskowych domów samopomocy i ustalaniem odplatności


Wydział Pomocy Społecznej, Pieczy Zastępczej i Interwencji Kryzysowej

starszy inspektor
tel: 17 225 69 69
wew. 25
nr pokoju 17
prowadzi sprawy umieszczeń w rodzinach zastępczych oraz wydawaniem decyzji o przyznawaniu środków dla w/w rodzin, umieszczeń w domach pomocy społecznej

koordynator ds rodzinnej pieczy zastępczej
tel: 17 225 69 69
wew. 25
nr pokoju 17
prowadzi sprawy udzielania pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z ustawy o pieczy zasępczej, wsparcie pełnoletnich wychowanków rodzinnych form pieczy zastępczej

aspirant pracy socjalnej
tel: 17 225 69 69
tel: 17 225 80 28
wew. 24
nr pokoju 5
prowadzi sprawy przyznawania pomocy na kontynuacje nauki, usamodzielnienie, zagospodarowanie, Program Korekcyjno-Edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie


Wydział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Obsługi PFRON
pracownik socjalny
tel: 17 225 69 69
wew. 26
nr pokoju 8
prowadzi sprawy dofinansowania do barier architektonicznych, technicznych w komunikowaniu się, turnusów rehabilitacyjnych, usług tłumacza języka migowego i tłumacza przewodnika, sportu kultury i rekreacji oraz programu Aktywny Samorząd

pracownik socjalny
tel: 17 225 69 69
wew. 26
nr pokoju 8
prowadzi sprawy dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego, środków pomocniczych, warsztatów terapii zajęciowej oraz Programu Aktywny Samorząd