Przejdź do treści

Informacja o naborze wniosków w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ”

Posted in Ogłoszenia

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż prowadzi nabór wniosków w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ”. Wnioski mogą składać podmioty prowadzące wtz. Termin przyjmowania wniosków upływa z dniem 15 listopada 2019 r. (dotyczy planowanych zajęć klubowych w okresie od 01 lutego 2020 do 31 stycznia 2021 r. Powyższy program jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zgodnie z przyjętym programem przez Radę Nadzorczą PFRON Realizatorami programu są między innymi:

  • samorząd powiatowy – w zakresie określonym procedurami realizacji programu.
  • wtz – w szczególności uruchomienie i prowadzenie zajęć klubowych dla beneficjentów programu zgodnie z postanowieniami zawartymi w programie i procedurach realizacji programu.

Grupą docelową programu są:

  • osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), które były uczestnikami WTZ i opuściły go w związku z podjęciem zatrudnienia,
  • osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), znajdujące się na prowadzonej przez podmiot prowadzący WTZ liście osób (o której mowa w art. 10f ust. 2a ustawy o rehabilitacji), których zgłoszenie do uczestnictwa w warsztacie zostało zatwierdzone i które nie rozpoczęły terapii w WTZ.

Zgodnie ust. V pkt.1  przyjętych przez PFRON procedurami realizacji programu (Uchwała zarządu nr 41/2018 Zarządu PFRON z dnia 26 czerwca 2018 r.)  wnioski o dofinansowanie w ramach programu składane są corocznie przez podmioty prowadzące WTZ w wyznaczonej przez starostę jednostce organizacyjnej samorządu powiatowego właściwego terytorialnie dla siedziby WTZ, w terminie wskazanym przez samorząd powiatowy.

Drukuj