Przejdź do treści

Informacja o naborze wniosków w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ” – druga tura naboru

Posted in Ogłoszenia

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż prowadzi nabór wniosków w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ” – druga tura naboru. Wnioski mogą składać podmioty prowadzące wtz. Termin przyjmowania wniosków upływa z dniem 16 czerwca 2020r. (dotyczy planowanych zajęć klubowych w okresie od 01 sierpnia 2020 do 31 stycznia 2021 r. oraz zajęć klubowych prowadzonych w wtz, w których od momentu zakończenia terminu pierwszej tury naboru wystąpień zwiększyła się liczba beneficjentów programu. Powyższy program jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zgodnie z przyjętym programem przez Radę Nadzorczą PFRON Realizatorami
programu są między innymi:

 • samorząd powiatowy – w zakresie określonym
  procedurami realizacji programu.
 • wtz – w szczególności uruchomienie i
  prowadzenie zajęć klubowych dla beneficjentów programu zgodnie z
  postanowieniami zawartymi w programie i procedurach realizacji programu.

Grupą docelową programu są:

 • osoby niepełnosprawne, posiadające ważne
  orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), które były
  uczestnikami WTZ i opuściły go w związku z podjęciem zatrudnienia,
 • osoby niepełnosprawne, posiadające ważne
  orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), znajdujące
  się na prowadzonej przez podmiot prowadzący WTZ liście osób (o której mowa w
  art. 10f ust. 2a ustawy o rehabilitacji), których zgłoszenie do uczestnictwa
  w warsztacie zostało zatwierdzone i które nie rozpoczęły terapii w WTZ.

Zgodnie ust. V pkt.1  przyjętych przez PFRON procedurami realizacji programu (Uchwała zarządu nr 41/2018 Zarządu PFRON z dnia 26 czerwca 2018 r.)  wnioski o dofinansowanie w ramach programu składane są corocznie przez podmioty prowadzące WTZ w wyznaczonej przez starostę jednostce organizacyjnej samorządu powiatowego właściwego terytorialnie dla siedziby WTZ, w terminie wskazanym przez samorząd powiatowy.

Drukuj