Przejdź do treści

Kategoria: Zamówienia powyżej 30000 euro

Wyniki przetargu nieograniczonego „Świadczenie usług szkoleniowych dla 18 osób w ramach projektu Program aktywizacji społecznej w powiecie łańcuckim”

Posted in Zamówienia powyżej 30000 euro, and Zamówienia publiczne

PCPR-ZFA.272.2.2013                                                             …

Unieważnienie przetargu na „Świadczenie usług szkoleniowych dla 18 osób w ramach projektu Program aktywizacji społecznej w powiecie łańcuckim”

Posted in Zamówienia powyżej 30000 euro, and Zamówienia publiczne

PCPR-ZFA.272.1.2013                                                      …

przetarg nieograniczony na „Świadczenie usług szkoleniowych dla 18 osób w ramach projektu Program aktywizacji społecznej w powiecie łańcuckim”

Posted in Zamówienia powyżej 30000 euro, and Zamówienia publiczne

PCPR-ZFA.272.1.2013                                            …