Przejdź do treści

Autor: Tomasz Ignac

Osoby niepełnosprawne z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności mogą składać wnioski o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym (szkoła policealna, studia wyższe) w ramach modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. Nabór trwa do 10 października 2018 r.

Posted in Ogłoszenia

Pilotażowy Program „Aktywny…