Przejdź do treści

Archiwum > Pliki do pobrania – Aktywny samorząd 2020

Wnioski w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” można składać:

  • elektronicznie za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia (SOW). Wniosek musi być podpisany elektronicznie za pomocą Profilu Zaufanego) ,
  • osobiście lub listownie w wersji papierowej.

Moduł I Obszar A zadanie nr 1


Moduł I Obszar A zadanie nr 2 lub 3


 Moduł I Obszar A zadanie nr 4

Moduł I Obszar B zadanie nr 1 lub 3 lub 4


 Moduł I Obszar B zadanie nr 2 


 Moduł I Obszar B zadanie nr 5 


Moduł I Obszar C zadanie nr 1 


 Moduł I Obszar C zadanie nr 2 


 Moduł I Obszar C zadanie nr 3  


 Moduł I Obszar C zadanie nr 4


 Moduł I Obszar C zadanie nr 5


Moduł I Obszar D


 Moduł II


Pilotażowy program „Aktywny samorząd” jest finansowany ze środków PFRON