Przejdź do treści

Aktywny samorząd – 2020

Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd – 2019”:

Termin Opis
01.03.2020 Rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW)
31.03.2020 Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w Module II w ramach roku szkolnego/akademickiego 2019/2020
31.05.2020 Upływa termin wypłaty dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) w ramach Modułu II (dot. wniosków przyjętych do dnia 31 marca 2020 r.)
31.08.2020 Termin zakończenia przyjmowania w 2019 roku wniosków w ramach Modułu I programu
01.09.2020 Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w ramach roku szkolnego/akademickiego (Moduł II – 2-i cykl) 2020/2021
10.10.2020 Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w ramach roku szkolnego/akademickiego (Moduł II – 2-i cykl) 2020/2021

Refundacja kosztów czesnego poniesionych przed zawarciem umowy dofinansowania jest możliwa wyłącznie w ramach aktualnie trwającego roku.


Pilotażowy program „Aktywny samorząd” finansowany
jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Strony: 1 2